Általános Részvételi Feltételek

A Tengerikajak Kft. a túrákról tájékoztató jellegű felvilágosítást ad a honlapján. Fenntartja a jogot a túrák árának, útvonalának, programjának a megváltoztatására az adott úti cél meteorológiai- és vízviszonyai, valamint egyéb szakmai szempontok alapján, mindenkor a biztonságot szem előtt tartva. A változtatás és az ezzel kapcsolatos teendők elrendelése és erről a résztvevők tájékoztatása a vezető túravezető feladata és felelőssége.

1. Biztonsági tudnivalók

 • A kajaktúrákon minden jelentkező a saját felelősségére vesz részt.
 • Valamennyi kajaktúra első napján az első vízre szállást megelőzően a túravezető szóban tájékoztatja a résztvevőket a kajaktúrán szükséges alapvető ismeretekről, baleset megelőzési és baleset védelmi szabályokról, valamint a vízi közlekedés vonatkozó szabályairól.
 • A fenti pontban leírt tájékoztatást valamennyi részvevő köteles meghallgatni.
 • A résztvevő a túra teljes időtartama alatt köteles a túravezető utasításainak megfelelően viselkedni, azokat a balesetek és a szabálysértések megelőzése érdekében minden esetben maradéktalanul betartani. Ezek megszegéséből eredő következményeket (kártérítés, bírság, hatósági eljárás) az elkövető köteles viselni.
 • A részvevő a saját biztonsága érdekében, szükség esetén a leggyorsabb és legmagasabb szintű elsősegélynyújtás biztosítása céljából köteles írásban nyilatkozatot tenni ismert betegségére, allergiájára, folyamatosan szedett gyógyszereire vonatkozóan.
 • A Tengerikajak Kft. a közölt személyes és egészségügyi adatokat a mindenkori adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. Kizárólag kapcsolattartás és a résztvevők biztonsága érdekében használja fel, indokolt esetben.
 • A túrákon, nem vehet részt, aki nem rendelkezik az adott ország(ok)ban érvényes egészség biztosítással, külföldi túrák esetén utas és baleset biztosítással. Javasolt olyan nagy biztosítótársaság választása, mely assistance szolgáltatást is nyújt.
  Érvényes biztosítás hiányában, a túrákon elszenvedett károk, kiadások, gyógykezelések költségei a túrán résztvevőt terhelik. Ezekért a Tengerikajak Kft. nem vállal felelősséget.

2. Jelentkezés

 • A túrán való részvétel és a kajakok kölcsönzése a túrákra akkor biztosított, ha a résztvevő befizeti a kölcsönzési előleget, amely a teljes díj 40%-a. A fizetési menetéről és feltételeiről kollégánk értesíti a jelentkezőt.
 • A túrák a minimális létszám elérése esetén indulnak el. Ezeket a leírásnál mindenhol feltüntetjük. Ha a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot a túra meghirdetett indulási időpontja előtt 20 nappal, akkor nem indul el az adott túra. A létszám alakulásáról a jelentkezőket folyamatosan tájékoztatjuk. A meg nem valósult túrára befizetett kölcsönzési díjat 3 munkanapon belül visszautaljuk a befizetőnek.
 • Ha a jelentkező a túra meghirdetett indulási időpontját legalább 60 nappal megelőzően visszamondja a jelentkezését, a már befizetett kölcsönzési díjat 3 munkanapon belül visszautaljuk. Ha a lemondásra a túra meghirdetett indulási időpontját 31-59 nappal megelőzően kerül sor, a már befizetett kölcsönzési díj 50 %-át 3 munkanapon belül visszautaljuk. Ha a lemondásra a túra meghirdetett indulási időpontját 21-30 nappal megelőzően kerül sor, a már befizetett kölcsönzési díj 20 %-át 3 munkanapon belül visszautaljuk. Ha a lemondásra a túra meghirdetett indulási időpontját legfeljebb 20 nappal megelőzően kerül sor, a befizetett kölcsönzési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
 • A résztvevő a túrával kapcsolatos esetleges kifogásait a túra befejezését követő 10 napon belül e-mailben juttathatja el Tengerikajak Kft-nek. A bejelentéséhez köteles csatolni a túravezetővel a kifogásra okot adó cselekmény helyén felvett jegyzőkönyveket és az igazoló dokumentumokat. A sérelmezett kifogások közlése és írásbeli rögzítése hiányában az ok valódiságának és megtörténtének igazolása a résztvevőt terheli. A 10 nap leteltével a résztvevő tudomásul veszi, hogy kifogásainak érvényesítésével kapcsolatos jog gyakorlásáról végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond.
 • A túra során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a résztvevő közvetlenül felelős.

A tengerikajak.hu utaztató partnere az Iránytű utazási iroda kft

 • Postacím: 2543 Süttő, Diósvölgyi utca 2/A
 • Email: [email protected]
 • MKEH engedély szám: U-001491

 

www.tengerikajak.hu, [email protected], +36 30 820 2156
Utaztató partnerünk -- Traveller.hu Zrt. -- BFKH engedély szám: U-001758
A honlapot a H3 Kft fejleszti és üzemelteti. Minden jog fenntartva!